شربت پروپولیس پلاس ساپلاس مدز

توضیح

موارد مصرف:

  •   تقویت سیستم ایمنی
  •   بهبود سرماخوردگی
  •   بهبود التهابات دستگاه تنفس

مقدار و نحوه مصـرف:
قبل از مصـرف تکان داده شـود.
۳ بار در روز، هر بار ۲/۵ میلی لیتر برای سنین ۶ تا ۸ سال، ۵ میلی لیتر برای سنین ۸ تا ۱۴ سال و ۱۰ میلی لیتر برای 
افراد ۱۴ سال به بالا بر اساس پیمانه تعبیه شده به صورت خالص یا رقیق شده در آب یا آبمیوه.

  •   مصرف این فرآورده بیش از مقدار ذکر شده توصیه نمی شود.
  •   دور از دسـترس کودکان نگهداری شود.
  •   مصـرف این فـرآورده برای کـودکـان زیر۶ سـال توصـیه نمی شود.
  •   مصـرف این فـرآورده در زمان بارداری و شیردهی توصیه نمی شود.
  •   در صورت بروز واکنش های آلرژیک به دنبال مصرف این فرآورده، مصرف بلافاصله قطع  و با پزشک مشورت شود.

سفارش از داروپلاس