ویتامین های محلول د رچربی

شرح

این ویتامین ها پیش از آنکه وارد جریان خون شوند در چربی بدن حل می شوند تا به وظایف خود عمل کنند. میزان اضافی این ویتامین ها در کبد ذخیره شده و به تدریج وارد بدن می گردد. علائم کمبود ویتامین های محلول در چربی به سرعت بروز نمی کند زیرا بدن در صورت مواجه شدن با کمبود این ویتامین ها از ذخایر خود استفاده می کند. این گروه شامل ویتامین های A، E، D3 می شود.